Privat - Abonnemang

IP telefoniabonnemang för privatkunder

Våra IP telefoniabonnemang för privatkunder är baserade på olika användarmönster. De är anpassade för dig som ringer lite, ringer normalt och för dig som ringer till utlandet. Välj det abonnemang som passar dig bäst genom att trycka på ”Beställ”. Därefter väljer du den typ av utrustning som du vill använda med abonnemanget. Se mer om vilka typer av utrustning vi erbjuder under Utrustning.

Välj ett av våra abonnemang:

Home
Pris per månad
Fasta nätet i Sverige
Mobiler i Sverige

89,-

0,00

0,00*

- ringer mest inom Sverige
Les mer
International
Pris per månad
Fasta nätet i Sverige
Mobiler i Sverige
Fasta nätet i EU/USA

178,-

0,00

0,00*

0,00

- ringer till utlandet
Les mer
Basic
Pris per månad
Fasta nätet i Sverige
Mobiler i Sverige
Startkostnad

29,-

0,00

1,19

0,00**

- ringer lite
Les mer
Cash
Pris per månad
Fasta nätet i Sverige
Mobiler i Sverige
Startkostnad

0,00

0,14

1,19

0,39

- betala i förskott
Les mer

* Abonnemangen Home och International inkluderar 30 minuter gratis till mobil var månad.
  Efter att de 30 minuterna är utnyttjade betalar man kr 1,19 per minut samt kr 0,39 i startavgift per samtal.
  Startavgiften tillkommer även för alla samtal som inte är inkluderade i abonnemanget.
** Startavgift til det fasta nätet i Sverige efter 400 min., till mobil och utlandet är kr 0,39.